English

Ithrottabandalag Reykjavikur (IBR) or Reykjavik Sports Association is an organization which was founded on 31 August 1944. The union is a part of the National Olympic and Sports Association (ISI) and the Icelandic Youth Association and acts as a connection between the City of Reykjavik and sports clubs. The union‘s goal is the fortification and development of sports in Reykjavik. It is the country‘s largest district association with 78 sports clubs. The number of registered members in Reykjavik is approximately 41.000. 

A few of the union’s projects:

The union also regularly hosts courses, lectures and various projects associated with sports.

In addition to funds that the union gets from the national Olympic and Sports Association (ISI) through Lotto and Icelandic Pools (1X2), it receives funds from the City of Reykjavik. The funds from ISI are spread out to the clubs to support activity and funds from the city are mostly used to support the clubs in running their own facilities or to give them training hours in those owned by the city.

The support is being spread out to the clubs by a system that allows a certain amount of minutes per team or group of individuals, depending on age and numbers. Clubs can also get support for travelling domestically and abroad. Reykjavik Sports Union works closely with the Reykjavik council of sports and leisure on finding ways to help the clubs in their daily work, in making guidelines for sports in the city and setting goals for development of activities and facilities for sport. Reykjavik Sports Union is active in promoting sports in Reykjavik and has been responsible for the Reykjavik Marathon since 2003.

Address: Engjavegur 6 - hus 1 
104 Reykjavík Iceland 
Telephone: +354 535 3700, Fax: +354 568 7566 
E-mail: ibr@ibr.is

Czym jest ÍBR?

Związek Klubów Sportowych w Reykjaviku (ÍBR) jest zbiorową organizacją stowarzyszeń sportowych w Reykjaviku, który został założony 31 sierpnia 1944 roku. ÍBR należy do Ogólnoislandzkiego Olimpijskiego Związku Sportowców i jest pośrednikiem pomiędzy klubami sportowymi a Miastem Reykjavik. Celem działalności Związku jest promowanie i organizowanie wydarzeń sportowych w Reykjaviku. ÍBR jest największym związkiem okręgowym w kraju zrzeszającym prawie 70 klubów sportowych. Na terenie Reykjaviku jest około 30.000 zarejestrowanych aktywnych człoków klubów sportowych, przy czym liczba zarejestrowanych zajęć sportowych wynosi ponad 36.000, co oznacza, że niektórzy uprawiają więcej niż jedną dyscyplinę sportową.

ÍBR คืออะไร?

สหพันธ์กีฬาเมืองเรยคยาวิค(Íþróttabandalag Reykjavíkur (ÍBR)) เป็นศูนย์รวมของสมาคมกีฬาเมืองเรยคยา-วิค โดยเริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม ปี 1944 สหพันธ์กีฬา ÍBR เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของสหพันธ์กีฬา- และโอลิมเปียแห่งประเทศไอซ์แลนด์ (Íþrótta- og Ólympíusambandi Íslands) และมีความสัมพันธ์กับสมาคมกีฬาเมืองเรยคยาวิค สหพันธ์กีฬา ÍBR นับเป็นสหพันธ์ฯที่ได้รวบรวมสมาคมกีฬาต่างๆทั่วประเทศเอาไว้ รวมทั้งสิ้น 70 สถาบันด้วยกัน และมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมฝึกซ้อมกับสมาคมกีฬาเมืองเรยคยาวิค รวมทั้งสิ้นกว่า30.000 คน และมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมฝึกซ้อมจำนวกว่า 36.000 คน (ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมบางท่าน ลงทะเบียนมากกว่าหนึ่งประเภท)

Styrktaraðilar

  • Merki ÍSÍ
  • Merki UMFÍ
  • Merki Reykjavíkurborgar
  • Merki ÍTR
  • Merki Íslenskrar Getspár
  • Merki Getrauna